Motor Show 2020 ยังคึกครื้น ยอดผู้ชมงานเกินล้าน ยอดจองรถใหม่รวม 22,791 คัน Toyota ยังยืนหนึ่งยอดจองสูงสุด

จบลงไปแล้วกับงานแสดงรถยนต์สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Bangkok International Motor Show 2020 ที่เลื่อนมาตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 แต่ก็ยังสามารถดึงผู้เข้าชมงานได้มากกว่า 1 ล้านคน โดยครั้งนี้มียอดจองรถใหม่รวม 22,791 คัน และค่ายที่ยังคงมียอดจองรถยนต์ใหม่สูงสุด ก็ยังคงเป็น Toyota เช่นเคย

Motor Show 2020

Bangkok International Motor Show 2020 จัดขึ้นท่ามกลางวิถี New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า Covid-19 ไม่ว่าจะเป้นการต้องตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา, เช็คอินไทยชนะทุกครั้งที่มีการเข้าภายใมนอาคาร และบูธรถยนต์ต่าง ๆ รวมทั้งยังจำกัดการเข้าชมในแต่ละบูธไม่ให้มีความหนาแน่นมากเกินไปด้วย แต่ก็ถืองานประสบความสำเร็จอย่างดีในง่ของผู้เข้าชม เพราะมีผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้งงานตั้งแต่ 15-26 กรกฎาคม 2563 ที่มียอดรวมมากถึง 1,049,046 คน และสามารถสร้างยอดขายได้รวมมากถึง 22,791 คัน แบ่งเป็นรถยนต์ 18,381 คัน และรถจักรยานยนต์ 4,410 คัน

Motor Show 2020

โดยในฝั่งของรถยนต์นั้น มียอดจองรถยนต์ใหม่ภายในงานรวมถึง 18,381 คัน โดยค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงสุด 10 อันดับแรกดังนี้
1. Toyota ยอดจองรวม  3,745 คัน
2. Mazda ยอดจองรวม 2,365 คัน
3. Honda ยอดจองรวม 2,001 คัน
4. Suzuki ยอดจองรวม 1,583 คัน
5. Isuzu ยอดจองรวม 1,510 คัน
6. MG ยอดจองรวม  1,399 คัน
7. Mitsubishi ยอดจองรวม 1,227 คัน
8. Nissan ยอดจองรวม 952 คัน
9. BMW ยอดจองรวม 888 คัน
10. Ford ยอดจองรวม 742 คัน

Motor Show 2020
'

ส่วนในฝั่งของรถจักรยานยนต์นั้น มียอดจองรวมในงานทั้งหมด 4,410 คัน โดยค่ายรถยนต์ที่มียอดจองสูงสุด 5 อันดับแรกดังนี้
1. Honda ยอดจองรวม 1,545 คัน
2. Yamaha ยอดจองรวม 1,387 คัน
3. Kawasaki ยอดจองรวม 446 คัน
4. Royal Enfield ยอดจองรวม 321 คัน
5. Suzuki ยอดจองรวม 203 คัน

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ