ขนส่งฯ แจ้งยกเลิกออกใบขับขี่แบบกระดาษ พร้อมใช้แบบ Smart Card รุ่นใหม่อย่างเดียว

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ทางกรมขนส่งฯแจ้งยกเลิกการออกใบขับขี่แบบเดิม ที่เป็นกระดาษแล้วให้ทางผู้เป็นเจ้าของใบขับขี่นำไปเคลือบพลาสติกเอง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ให้เป็นแบบ Smart Card ตามมาตรฐานสากลอย่างเดียวเท่านั้น

Driver License

โดยทางกรมการขนส่งทางบก เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถือใบขับขี่แบบกระดาษอยู่ สามารถนำบัตรไปเปลี่ยนได้ที่กรมการขนส่งทางบกทุกแห่งทั่วประเทศ โดยจะได้รับ Smart card รูปแบบปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าถ่ายรูปเพิ่ม 100 บาท และตั้งแต่วันที่ 4 กันยายนเป็นต้นไป ทางกรมฯเตรียมออกใบขับขี่ Smart card รูปแบบใหม่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยครบถ้วนเพียงรูปแบบเดียว ที่มีทั้งแถบแม่เหล็กใช้เก็บข้อมูล (Magnetic Strip) และเพิ่ม QR Code สำหรับใช้สแกนเพื่อดึงข้อมูลที่สำคัญมาใช้งานได้ รองรับการดึงข้อมูลผ่าน Application จากผู้พัฒนา ป้องกันการปลอมแปลงได้ดีขึ้น มีข้อมูลผู้ขับขี่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นำไปใช้งานในประเทศอาเซียนได้ทันที ไม่ต้องทำใบขับขี่สากลอีกต่อไป รวมทั้งบัตรแบบใหม่ยังรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ GPS Tracking ได้อีกด้วย แต่ไม่ต้องตกใจไป สำหรับใบขับขี่ที่ทุกคนยังถืออยู่ ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติจนกว่าจะหมดอายุตามที่ระบุไว้บนบัตร แต่ถ้าหากประสงค์จะทำใหม่ ทางกรมฯก็จะออกให้เป็น Smart Card รุ่นใหม่เท่านั้น

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ