กระบะ-อเนกประสงค์ดังพาเหรด คว้ารางวัล IQS คะแนนความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพรถใหม่ จาก J.D. Power

  • โดย : Autodeft
  • 20 ม.ค. 60
  • 18,457 อ่าน

J.D. Power เผยผลการศึกษาคุณภาพรถใหม่ในประเทศไทย ประจาปี 2559 J.D. Power 2016 Thailand Initial Quality StudySM (IQS) คุณภาพของรถยนต์ใหม่โดยรวมในประเทศไทยได้รับการปรับปรุงขึ้น อย่างไรก็ตาม เจ้าของในกลุ่มรถกระบะกลับรายงานปัญหาเพิ่มมากขึ้น

Honda HR-V

ผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปี 2559 ได้จากการประเมินคาตอบของเจ้าของรถยนต์คันใหม่ 4,813 ราย ที่ซื้อรถยนต์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นเจ้าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล, รถกระบะ และรถยนต์อเนกประสงค์จานวนทั้งสิ้น 82 รุ่น จากทั้งหมด 13 ยี่ห้อ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายน 2559

โดยผลการสำรวจดังกล่าวในส่วนของ กลุ่มอเนกประสงค์สมรรถนะสูงแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- รถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดเล็ก ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 84 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน)  ได้แก่ Honda HR-V

- รถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดใหญ่ ได้รับการจัดอันดับสูงสุด (67 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ได้แก่ ISUZU MU-X Blue Power

ส่วนกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูงขนาดกลาง ไม่มีการจัดอันดับ เนื่องจากจานวนรุ่นรถที่สามารถจัดอันดับได้ไม่เพียงพอ 

ISUZU MU-X

ISUZU

ด้านรถกระบะ มีทั้ง Ford Ranger Double Cab  ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถกระบะ 4 ประตู (81 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน) ส่วน Toyota Hilux Revo Smart Cab ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถกระบะตอนขยาย (83 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน)

โดยค่าเฉลี่ยคุณภาพรถใหม่โดยรวมอยู่ที่ 87 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน (PP100) ในปี 2559 ลดลง 4 คะแนน จากปี 2558 ที่ 91 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน คุณภาพรถยนต์ได้รับการปรับปรุงในทุกกลุ่มประเภทรถยนต์ ยกเว้นกลุ่มรถกระบะ ซึ่งค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 100 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน ในปี 2559 เพิ่มขึ้น 10 ปัญหาต่อรถยนต์ 100 คัน เมื่อเทียบกับปี 2558

Ford Ranger

โดยการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพรถใหม่ (IQS) เป็นการศึกษาปัญหาคุณภาพรถยนต์ใหม่ที่เจ้าของรถยนต์ประสบในช่วง 2 – 6 เดือนแรกของการเป็นเจ้าของ โดยการศึกษานี้ได้สอบถามถึงปัญหาหรือความผิดปกติมากกว่า 200 รายการ และจัดกลุ่มปัญหาหรือความผิดปกติที่พบเป็น 8 หมวดหมู่ ได้แก่ ปัญหาภายนอกรถยนต์ ปัญหาเครื่องยนต์และระบบเกียร์ ปัญหาประสบการณ์ในการขับขี่ ปัญหาจากภายในรถยนต์ ระบบระบายอากาศและระบบแอร์ (HVAC) ปัญหาด้านเครื่องเสียง ปัญหาด้านความบันเทิงและระบบนำทาง เช่น ฟีเจอร์ ปุ่มควบคุมและแผงหน้าปัด และปัญหาจากที่นั่ง

ปัญหาทั้งหมดได้ถูกนำมาสรุปผลเป็นจำนวนปัญหาหรือความผิดปกติที่พบต่อรถยนต์ใหม่ 100 คัน (ในที่นี้ เรียกว่า PP100) โดยรถยนต์รุ่นใดที่ได้คะแนน PP100 น้อย แสดงว่ารถยนต์รุ่นนั้นมีปัญหาน้อยกว่าหรืออีกนัยหนึ่งคือรถรุ่นนั้นมีคุณภาพที่สูงกว่า

JD Power

ที่มา Asean-oceania.jdpower

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ asean-oceania.jdpower.com

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

 

 

5 เรื่องน่าสนใจ