Mitsubishi Motors ประเทศไทย เข้าพบนายกรัฐมนตรีและทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ

  • โดย : สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม
  • 28 ต.ค. 58
  • 4,138 อ่าน

Mitsubishi Motors ประเทศไทย ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีและทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ตามคำเชิญเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ

 

 

Mitsubishi Motors ประเทศไทย ได้เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  และทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ณ ทำเนียบรัฐบาล ตามคำเชิญอย่างเป็นทางการของรัฐบาลไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

มร.โมะริคาซุ ชกคิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงประเด็นหลักภายหลังจากการเข้าพบรัฐบาลไทยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการลงทุนว่า Mitsubishi Motors ประเทศไทย จะยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเนื่องจากการสนับสนุนของภาครัฐที่มีต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง

“Mitsubishi Motors ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 50 ปี  โดยตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่แห่งที่ 3 ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  จนถึงปัจจุบันมียอดเม็ดเงินการลงทุนรวมกว่า 35,000 ล้านบาท  ส่งผลให้ Mitsubishi Motors ประเทศไทย กลายเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญนอกประเทศญี่ปุ่น ของ Mitsubishi Motors Corporation ซึ่งเราต้องขอขอบคุณภาครัฐที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่องมา ณ โอกาสนี้ ” มร.ชกคิ กล่าว

ในประเด็นด้านเศรษฐกิจนั้น มร. ชกคิ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพื่อกระตุ้นความต้องการในประเทศ  รวมทั้งให้ภาครัฐพิจารณาการขยายโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี (SME) เพื่อเพิ่มกำลังซื้อรถกระบะสำหรับนำมาใช้ในธุรกิจของภาคการเกษตรรวมทั้งกลุ่มเอสเอ็มอี  ในส่วนของธุรกิจการส่งออกนั้น บริษัทฯ มองว่า มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีในปัจจุบันของบางประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกรถยนต์ภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2559

“อย่างไรก็ตาม รถกระบะยังคงมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีความต้องการอย่างสูงในตลาดเศรษฐกิจใหม่  ซึ่งทิศทางนโนบายของภาครัฐในการส่งเสริมรถกระบะรวมทั้งรถกระบะอเนกประสงค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศถือเป็นนโยบายที่มีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง ดังนั้นรัฐบาลควรจะสนับสนุนตลาดรถกระบะต่อไปควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง” มร.ชกคิ กล่าวในตอนท้าย

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

[GALLERY1006]

[GALLERY1256]

 

5 เรื่องน่าสนใจ