รัฐนิวเซาท์เวลส์ เตรียมเรียกเก็บค่าใช้ถนนจากผู้ใช้งานรถไฟฟ้า

เท่าที่ผ่านมา เราจะเห็นการจูงใจเพื่อให้ประชาชนหันมาใช้งานรถไฟฟ้าให้มากขึ้นจากทางรัฐบาล ทั้งรูปแบบการชดเชยราคา, ยกเว้นภาษี เป็นต้น แต่ต่างกับรัฐนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลีย ที่กำลังเริ่มมีแนวคิดสวนทาง เพราะตอนนี้กำลังมีแนวคิดที่จะเรียกเก็บค่าใช้งานถนนจากผู้ใช้งานรถไฟฟ้า

รถไฟฟ้า

สาเหตุที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ต้องมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มในการใช้ถนนจากผู้ใช้งานรถไฟฟ้า เนื่องมาจากงบประมาณในการสร้างและบำรุงซ่อมแซมถนน ส่วนใหญ่จะมาจากภาษีที่เรียกเก็บมาพร้อมกับการขายน้ำมัน เมื่อปริมาณการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มสูงมากขึ้นทุกวัน นั่นหมายถึงว่า รายได้จากภาษีที่เรียกเก็บผ่านการใช้งานน้ำมันนั้นจะเริ่มลดลง ทำให้ต้องมีการหาช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กลับมาเป็นปกติ จึงมีแนวคิดที่จะต้องเก็บค่าใช้งานถนน โดยเบื้องต้นจะมีการเรียกเก็บการใช้งานถนนจากผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าแบบ EV 2.5 เซ็นต์ออสเตรเลีย (ประมาณ 74 สตางค์) ต่อกิโลเมตร และเรียกเก็บจากรถ Plug-in Hybrid หรือ PHEV 2 เซ็นต์ออสเตรเลีย (ประมาณ 50 สตางค์) ต่อกิโลเมตร ผ่านทางรูปแบบการลงทะเบียน, ค่าผ่านทาง หรือว่าอาการแสตมป์ ทั้งนี้จะเริ่มมีการจัดเก็บ ก็ต่อเมื่อมีปริมาณรถไฟฟ้าบนถนนรวมแล้วเกินกว่า 30% ซึ่งคาดว่าน่าจะเริ่มได้ตั้งแต่กลางปี 2027 เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก Drive

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ