ขนส่งฯ ออกกฎใหม่ คุมกำเนิด รถอเนกประสงค์-รถตู้ เกิน 7 ที่นั่ง ต้องมีการเงินมั่นคง ที่จอดชัดเจน

  • โดย : Autodeft
  • 23 มี.ค. 58
  • 68,420 อ่าน

กรมการขนส่งกร้าวในประกาศฉบับใหม่ ผู้คิดจะซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ – รถตู้จะต้องมีที่จอดชัดเจน ประเดิมเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

กรมการขนส่งกร้าวในประกาศฉบับใหม่ ผู้คิดจะซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ – รถตู้จะต้องมีที่จอดชัดเจน ประเดิมเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบกเพิ่งออกประกาศฉบับใหม่ล่าสุด ในระเบียบว่าด้วย การขอจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2558 โดยตามประกาศดังกล่าว มีเผยถึงระเบียบใหม่ล่าสุดที่มีการแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติรถยนต์ ฉบับที่ 3  พ.ศ.2525  

จากการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวที่มีผลบังคับใข้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่จะขึ้นทะเบียนรถยนต์ใหม่ได้นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกก่อน โดยมีเงื่อนไขสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและต้องมีความจำเป็นที่จะใช้รถยนต์เพื่อการส่วนตัว

2.ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับการนำรถยนต์ส่วนบุคคลไปใช้ทำการขนส่งเพื่อสินจ้าง หรือให้บุคคลอื่นใช้รถคนของตนเองทำการกระทำความผิดดังกล่าวในระยะเวลาสามปีก่อนที่จะขอยื่นจดทะเบียน

3. มีสถานที่จอดรถของตัวเอง โดยมีพื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า  35  ตารางเมตร ต่อ 1  คัน และมีความเหมาะสมต่อการใช้เป็นที่จอดจริง

4. ได้รับความเห็นชอบให้จดทะเบียนเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

ทั้งนี้ในข้อบังคับใหม่ล่าสุดนี้ ทางกรมการขนส่ง บังคับใช้กับผู้ที่จะขอซื้อรถยนต์ประเภทรถยนต์ที่เกิน 7  ที่นั่ง แต่ไม่เกิน 12  ที่นั่ง หรือที่มีที่นั่งเกิน  12 ที่นั่ง ที่มีน้ำหนักเกิน  2,200 กก.  หรือรถบรรทุกที่มีน้ำหนักบรรทุกรวมเกิน  2,200 กก. ตามวงเล็บ 3  ในข้อ 4  ซึ่งจากข้อบังคับใหม่ล่าสุดดังกล่าว ทำให้รถยนต์ประเภทรถยนต์อเนกประสงค์ แบบ 7  ที่นั่งขนาดกลาง-ขนาดใหญ่หลายรุ่น ตลอดรถยนต์ประเภทรถตู้ และรถกระบะบางรุ่น ต้องมีการขออนุมัติจากกรมการขนส่ง

 

ทั้งนี้ตามระเบียบข้อบังคับใหม่ล่าสุดนี้ ทางกรมการขนส่ง กำหนดให้ ผู้ที่จะขออนุญาตดังกล่าว ต้องมีการเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ ได้แก่

 

1.หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 2 ปี

2.หลักฐานฐานะทางการเงินที่มั่นคง เช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน

3.หนังสิชี้แจงความจำเป็นในการขอใช้งาน

4.ภาพถ่ายตัวรถ พร้อมรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับน้ำหนักและสัดส่วนตัวรถจากผู้ผลิต

5. หลักฐานแสดงที่จอดรถ ได้แก่ ภาพสถานที่จอดรถ และ ทางเข้า-ออก ที่จอดรถ อย่างละ  2 รูป ตลอดจนแผนผังการเข้า-ออก และขนาดพื้นที่โดยละเอียด และท้ายสุดหลักฐานหรือการเป็นเจ้าของสถานที่ดังกล่าว

 

โดยตามกฎดังกล่าว หลักฐานทั้งหมดจะถูกตรวจสอบ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 30  วัน ในการตรวจสอบหลักฐานต่างๆ หากหลักฐานไม่ครบในระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าคำขอดังกล่าวตกไป โดยหากคำขอไม่ผ่านการอนุมัติ จะมีหนังสือไม่รับจดทะเบียนส่งถึงผู้ยื่นขอตามสิทธิดังกล่าว แต่หากผ่านการอนุมัติ จะอนุญาตให้ดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ระเบียบล่าสุดนี้ จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23  มีนาคม  2558  นี้เป็นต้นไป โดยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสามารถสอบถามได้ที่กรมการขนส่งในพื้นที่ของท่าน

 

อ่าน กฏตัวเต็มของกรมการขนส่งทางบกได้ที่นี่ 

กรมการขนส่งแจงกรณปรับระเบียบใหม่ อย่างเป็นทางการ

ภาพประกอบ   chevrolet Captiva   มีจุดประสงค์เพื่อประกอบข่าวเท่านั้น ไม่ได้มีผลจากระเบียบใหม่ 

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com

5 เรื่องน่าสนใจ