องค์การสหประชาชาติแสดงความเป็นห่วงการเติบโตของรถไฟฟ้า เพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้แรงงานเด็ก

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 16 มิ.ย. 64
  • 3,307 อ่าน

แน่นอนว่า การเติบโตของรถไฟฟ้าทุกวันนี้ ก็เป็นการเพิ่มความต้องการใช้งานแบตเตอรี่ Lithium-ion เป็นเงาตามตัว ด้วยเหตุนี้เองทำให้องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องการเพิ่มปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้แรงงานเด็กให้เพิ่มมากขึ้น

รถไฟฟ้า

มีรายงานขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ออกมาว่า จากการเติบโตขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้อัตราความต้องการใช้งานแบตเตอรี่ Lithium-ion นั้นเพิ่มมากขึ้นไปด้วย จึงมีความน่าเป็นห่วงว่า อาจจะส่งผลร้ายในมุมอื่นออกมาได้ ทั้งการใช้แรงงานเด็กในการขุดวัตถุดิบ อย่างในประเทศคองโก ซึ่งเป็นประเทศที่สามารถขุดแร่ Cobalt ที่เป็นแร่ธาตุหลักในการผลิตแบตเตอรี่ Lithium-ion ได้มากราว 50% ของที่ผลิตได้ทั้งหมดบนโลกนี้ มีการใช้แรงงานเด็กเข้าไปทำงานในเหมืองราว 4 หมื่นคน ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย โดยที่ไม่มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยรองรับเลย แลกกับค่าจ้างอันน้อยนิด นอกจากนี้ แร่ Lithium ที่เป็นอีกส่วนประกอบในแบตเตอรี่ ก็มีขั้นตอนการผลิตที่สามารถทำลายสิ่งแวดล้อมได้เช่นกัน โดย 58% ที่ผลิตแร่นี้ได้นั้น มาจากประเทศชิลี โดย UN ได้มีรายงานว่า น้ำจำนวน 65% ในประเทศนี้ ถูกใช้ในขั้นตอนการผลิตแร่ Lithium รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ในการทำเหมือง ทำให้เกิดการอพยพของประชากรในพื้นที่ เนื่องจากการขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค-บริโภค นอกจากนี้ขั้นตอนการขุด ยังสร้างความเสื่อมโทรมให้กับระบบนิเวศรอบข้าง ซึ่งมีรายงานว่าคนงานเหมืองที่เข้าไปทำงานนั้น หายใจเอาฝุ่นลิเธียมเข้าไป จนทำให้เกิดอาการเสี่ยงให้เกิดอาการของโรคน้ำท่วมปอดได้อีกด้วย

ข้อมูลจาก Autoexpress

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ