Volkswagen เปิดตัวสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 3 ม.ค. 62
  • 4,956 อ่าน

การที่จะทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเพิ่มจำนวนการใช้งานได้มากขึ้น ก็ต้องมีการเพิ่มจุดในการชาร์จไฟฟ้าให้มากขึ้นตามไปด้วย และระยะเวลาในการชาร์จก็ต้องสั้นลง และทางค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากเมืองเบียร์ Volkswagen ก็ทำเช่นนั้นเช่นกัน ด้วยการทำสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า

Volkswagen

Volkswagen ได้ทำการเปิดตัวสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ โดยสถานีแห่งนี้มีขนาดความจุขนาด 360 กิโลวัตต์ชั่วโมง สามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง Volkswagen e-Golf ให้เต็ม 80% ได้ถึง 15 คัน มีกำลังการชาร์จสูงถึง 100 กิโลวัตต์ สามารถชาร์จให้แต่ละคันได้ภายในระยะเวลาเพียง 17 นาที โดยสถานีชาร์จนี้ สามารถนำไปติดตั้งเอาไว้ที่ไหนก็ได้ สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระดับ 30 กิโลวัตต์ได้ และรองรับการเก็บพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานลมหรือพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแผนแล้ว ทางโฟล์คสวาเกนจะเริ่มกระจายสถานีชาร์จไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ไปที่เมืองโวล์ฟสบวร์กก่อนเป็นเมืองแรก ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ และจะเริ่มกระจายไปทั่วประเทศในช่วงปี 2020 แต่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าจะเป็นที่ไหนบ้าง

Volkswagen

Volkswagen

ข้อมูลจาก Autoexpress

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ