“โตโยต้าถนนสีขาว” ผนึกกำลัง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์ถนนปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยว

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 7 ก.ย. 59
  • 6,122 อ่าน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว โดยมี พลตำรวจเอกวุฒิ ลิปตพัลลภ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมพิธีมอบป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องศรียานนท์ สำ

ด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง จึงริเริ่ม โครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการรถสาธารณะ มีจิตสำนึกและร่วมมือกันใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายภายใต้ โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ที่ทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ดำเนินงานมามากกว่า 27 ปี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในโครงการรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในเมืองท่องเที่ยวครั้งนี้ โดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ในพื้นที่นำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่

     1) เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะทำการติดตั้งครอบคลุมบริเวณพื้นที่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้

     2) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทำการติดตั้งใน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่ริม อำเภอสันกำแพง อำเภอหางดง อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสารภี และอำเภอสันทราย

     นอกจากนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้มี การจัดอบรมแก่ผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดการสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัยผ่านการให้ความรู้ 2 ด้าน อันได้แก่

     1) การให้ความรู้ผ่านหลักสูตรขับขี่ปลอดภัย (Safe Driving) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้และฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัยที่โตโยต้าได้อบรมให้กับผู้แทนจำหน่ายและประชาชนกว่า 50,000 คน ทั่วประเทศ

     2) การให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรเบื้องต้น โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกาการใช้รถใช้ถนนเบื้องต้น

     โดยการอบรมดังกล่าว จะมีขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และวันที่ 24 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ ถือเป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และทักษะทางด้านการขับขี่ปลอดภัยแก่ผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่ท่องเที่ยว อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่อยู่ในเมืองดังกล่าวได้อีกด้วย

     โครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างคนขับรถที่ดี มีวินัยและน้ำใจ เพื่อทำให้ถนนทุกสายในเมืองไทยมีความปลอดภัย เป็นถนนสีขาว ให้สมดังแนวคิดที่ว่า “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข”

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ