คุณทราบไหม ถ้าคุณเปลี่ยนป้ายทะเบียนก่อนเข้า M-Flow คุณจะโดนข้อหาไหน และลงโทษเท่าไหร่บ้าง?

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 8 ม.ค. 66
  • 4,910 อ่าน

จากข่าวที่มีรถคันหนึ่ง กระทำการหัวหมอด้วยการนำป้ายทะเบียนปลอมมาเปลี่ยนบนรถของตัวเอง ก่อนที่จะวิ่งเข้าทางด่วนแล้วผ่านด่าน M-Flow เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าผ่านทาง แต่มาถูกจับได้ภายหลัง การกระทำแบบนี้ถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย มีบทลงโทษเอาไว้ชัดเจน วันนี้เรามาดูกันว่า ถ้าเรากระทำการแบบนี้ จะโดนลงโทษข้อหาอะไรบ้าง และบทลงโทษคืออะไร

กฎหมายจราจร

ปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ระบุเอาไว้ว่า “ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท [อัตราโทษ แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ. 2560]”

แต่ถ้าผู้ต้องหาอ้างว่า ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ผลิตป้ายทะเบียนปลอมขึ้นมา แค่เอามาใช้อย่างเดียว กฎหมายฉับเดียวกันนี้ก็ระบุเอาไว้ในมาตรา 268 เช่นกันว่า “ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ” ดังนั้นยังไงก้ต้องรับโทษไปอยู่ดี

ข้อมูลจาก https://www.drthawip.com/criminalcode/1-36

 

ไม่แสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

นอกจากจะผิดในกฎหมายอาญาแล้ว ยังถูกแจ้งข้อหาตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 เพิ่มเติมอีกว่า “รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง” โดยโทษนั้นได้ระบุเอาไว้ที่มาตรา 60 ว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 (2) (3) (4) หรือ (5) มาตรา

6/1 วรรคสองและวรรคสาม มาตรา 11 มาตรา 12 วรรคหนึ่ง มาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 14

มาตรา 16 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มาตรา 18 วรรคหนึ่ง มาตรา 20 วรรคหนึ่ง มาตรา 21 มาตรา 22 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 หรือมาตรา 57 ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสองพันบาท”

ข้อมูลจาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm

 

ฝ่าฝืนป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร บนทางหลวง

ถ้าใครเคยขับรถผ่านด่าน M-Flow จะเห็นได้เลยว่า มีการระบุเอาไว้ชัดเจนเลยว่า ช่องทางนั้น “ห้ามรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน” นั่นหมายความว่า รถคันนี้ที่มีการใส่ทะเบียนปลอม ไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งานอย่างแน่นอน ทางตำรวจจึงสามารถเพิ่มข้อหา ฝ่าฝืนป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร บนทางหลวง ได้อีก โดยมีการระบุเอาไว้ในมาตรา 21 ของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 เอาไว้ว่า “ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่เจ้าพนักงานจราจร*แสดงให้ทราบ” หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อมูลจาก http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm

 

หลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง M-Flow

เราทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าถ้าเราขับรถผ่านด่านที่เป็นระบบ M-Flow เราจะต้องเข้าระบบเพื่อไปจ่ายเงินค่าผ่านทางครั้งละ 30 บาท ภายใน 7 วันหลังจากที่ผ่านด่านนั้น มิฉนั้นจะถูกค่าปรับ 10 เท่า รวมเป็นเงิน 330 บาท/ครั้ง และจากข่าวที่ปรากฏออกมานั้น มีการบอกเอาไว้ว่า ผู้กระทำความผิดคันนี้ได้ทำแบบนี้ผ่านด่านมาแล้วร่วม 100 ครั้ง นั่นหมายความว่า เจ้าของรถจะต้องถูกปรับเงินเป็นจำนวน 33,000 บาทเป็นอย่างน้อยเลยทีเดียว

 

เมื่อรับทราบข้อมูลดังนี้แล้ว การหลีกเลี่ยงเงินค่าผ่านทางเพียงแค่ครั้งละ 30 บาท ไม่คุ้มค่ากับการต้องโนโทษปรับหลักแสนบาท แถมยังเสี่ยงกับการต้องติดคุก ติดตารางอีก เสียเงิน เสียเวลา แถทยังเสียประวัติชีวิตอีก ดังนั้น อย่าหาทำเลยครับ

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ