เอ.พี.ฮอนด้า คว้ารางวัลส่งเสริมขับขี่ปลอดภัย IATSS ประเทศญี่ปุ่น

  • โดย : รัฐศิลป์ รัตนกู้เกียรติ
  • 25 ก.ย. 57
  • 5,321 อ่าน

รางวัลด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทยแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี

เอ.พี.ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย คว้ารางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) ประเทศญี่ปุ่น ในฐานะองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมด้านการขับขี่ปลอดภัยในประเทศไทยแบบครบวงจรมาอย่างต่อเนื่องกว่า 25 ปี ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรการสอน การผลิตบุคลากร การเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทุกวัย และการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในทุกภูมิภาค เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลด้านการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยจากองค์กรนานาชาติ

[IMAGE1] 

นายอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “เอ.พี.ฮอนด้า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการรณรงค์และส่งเสริมกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยจากสถาบัน International Association of Traffic and Safety Science หรือ IATSS ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อค้นคว้าวิจัยและส่งเสริมด้านความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก โดยตลอด 25 ปีที่ผ่านมา เอ.พี.ฮอนด้า ได้บุกเบิกการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและเผยแพร่ความรู้ในด้านนี้ให้กับสังคมไทยแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ Safety Thailand ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทย ควบคู่ไปกับการผลิตครูฝึกขับขี่ปลอดภัยเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เช่นเดียวกับการสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยในทุกภูมิภาคโดยร่วมมือกับร้านผู้จำหน่ายฯ สถานศึกษา และหน่วยงานของภาครัฐ ทำให้เอ.พี.ฮอนด้าเป็นต้นแบบการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยให้กับหลายๆประเทศในอาเซียน รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกสาธารณะในการใช้รถใช้ถนนให้กับวัยรุ่นและผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง”

ทั้งนี้ เอ.พี.ฮอนด้าได้เริ่มโครงการเมืองไทยปลอดภัยหรือ Safety Thailand มาตั้งแต่ปี 2532 โดยการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นและนำความรู้และวิธีการที่ได้รับมาพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพจราจรในประเทศไทยและพฤติกรรมการขับขี่ของคนไทย ช่วงระหว่างปี 2532-2556  เอ.พี.ฮอนด้า ได้ผลิตวิทยากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยและผู้ช่วยครูฝึกไปแล้วมากกว่า 27,000 คนจากหลากหลายสาขาอาชีพทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป และมีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรรูปแบบต่างๆจากเอ.พี.ฮอนด้ารวมกันแล้วมากกว่า 21 ล้านคน โดยหลักสูตรที่ทำการอบรมประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานจนไปถึงระดับครูฝึกอาทิเช่น หลักพื้นฐานการขับขี่ปลอดภัย 10 ประการ, หลักสูตรขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรสำหรับสอบใบขับขี่, หลักสูตรรถบิ๊กไบค์ รวมไปถึงหลักสูตรครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึก เป็นต้น

[IMAGE3] 

ในปัจจุบัน เอ.พี.ฮอนด้า มีศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่งในกรุงเทพฯและสมุทรปราการ และมีศูนย์ฝึกที่สร้างร่วมกับร้านผู้จำหน่ายอีก 11 แห่งทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งการสนับสนุนศูนย์ฝึกของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีก 12 แห่ง และยังให้การสนับสนุนศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาอีก 26 แห่งผ่านโครงการ One Dealer One School หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยมีร้านผู้จำหน่ายฯ คอยให้การสนับสนุนสถาบันในแต่ละพื้นที่ของตน

สำหรับสถาบัน International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) เป็นองค์กรเอกชนในประเทศญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517 เพื่อสนับสนุนการศึกษาและค้นคว้าวิจัยในด้านความปลอดภัยทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆทั่วโลก โดยในปัจจุบันนี้ สถาบัน IATSS มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการคมนาคมออกสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางถนน การคมนาคมกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาธารณูปโภคพื้นฐาน การเดินทางสำหรับผู้พิการ รวมไปถึงการทำแผนที่พิเศษที่สามารถช่วยลดอุบัติเหตุให้น้อยลง และทางสถาบันยังมีนโยบายให้การสนับสนุนองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนจากทั่วโลกอีกด้วย


ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Safety Thailand และศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยของเอ.พี.ฮอนด้าได้ที่เว็บไซต์ www.hondasafetythailand.com

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ