อาวดี้ ประเทศไทย ในนาม Audi Environmental Foundation และ มูลนิธิเฟอร์รี่พอร์ช ร่วมเปิดตัวโครงการ "The Bangkok Cleanup Project"

  • โดย : PR Autodeft
  • 18 ก.ย. 66
  • 1,771 อ่าน

อาวดี้ ประเทศไทย ร่วมกับ Audi Environmental Foundation และ Ferry Porsche Foundation ผนึกเอเวอร์เวฟ (everwave) องค์กรสตาร์ทอัพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก และ มูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย (TerraCycle Thai Foundation) สานต่อภารกิจจัดการขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา และร่วมเปิดตัวโครงการ “The Bangkok Cleanup Project” ความร่วมมือด้านการทำความสะอาดอย่างยั่งยืนให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเรือเก็บขยะ “CollectiX Garbage Boat” สุดล้ำ ตอกย้ำจุดยืนความมุ่งมั่นที่จะทำให้กรุงเทพมหานครฯ เป็นเมืองปลอดขยะอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด Greenovation ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ก่อนวันทำความสะอาดโลก (World Cleanup Day) 1 วัน

นับเป็นอีกหนึ่งปรากฎการณ์ครั้งสำคัญของประเทศไทยในการเดินหน้าพลิกฟื้นสิ่งแวดล้อมให้กับกรุงเทพมหานครฯ สู่ความยั่งยืน ผ่านโครงการ “The Bangkok Cleanup Project” ความร่วมมือด้านการทำความสะอาดอย่างยั่งยืนที่ “อาวดี้ ประเทศไทย” ได้ร่วมทำความสะอาดชุมชนด้วยนวัตกรรมระดับโลกจากเยอรมัน นำโดย คุณกฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับ Miss Deike Harriehausen ตัวแทนสถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย (Embassy of the Federal Republic of Germany) พร้อมกับทีมงานอาวดี้ ประเทศไทย และพันธมิตรองค์กรชั้นนำมากมาย

นายกฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาวดี้ ประเทศไทย กล่าวว่า “ภายใต้แนวคิด Greenovation นี่คือความร่วมมือที่ Audi ดำเนินการร่วมกันทั่วโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาอนาคตที่น่าอยู่ และเนื่องในวันทำความสะอาดโลกในวันที่ 16 กันยายน 2566 อาวดี้ ประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศให้กับคนไทยเช่นเดียวกันกับโครงการ The Bangkok Cleanup Project ในประเทศไทย ด้วยการร่วมกิจกรรมกำจัดขยะ และนำขยะพลาสติกสู่การรีไซเคิลอย่างยั่งยืน”

โครงการ “The Bangkok Cleanup Project” ทำความสะอาดแม่น้ำในประเทศไทยด้วยการใช้เรือเก็บขยะ AI “CollectiX” นวัตกรรมสุดไฮเทคสัญชาติเยอรมันของ Everwave ในการกำจัดพลาสติกจากแม่น้ำและลำคลองในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งทุกๆ ปีจะมีขยะพลาสติก 385 ตัน ถูกพัดลงทะเล โดยได้รับการสนับสนุนในการเริ่มต้นโครงการและการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะระดับสากลจากมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมอาวดี้ (Audi Environmental Foundation) มูลนิธิเฟอร์รี่พอร์ช รวมถึงได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย และ องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น (NGO) ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงานเพื่อปิดวงจรขยะพลาสติกของพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ โดยใช้โซลูชั่นเชิงนิเวศน์

มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมอาวดี้ให้การสนับสนุนโครงการทำความสะอาดของ Everwave มีเป้าหมายระยะยาว คือการสร้างระบบการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อย่างยั่งยืนในประเทศไทย โครงการเก็บขยะมีกำหนดดำเนินการเป็นเวลา 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา เรือเก็บขยะสุดไฮเทคสามารถเก็บขยะพลาสติกได้มากถึง 5 ตันต่อวัน จากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเรือไฮเทคลำนี้ใช้โดรน กล้องถ่ายรูป และ AI ในการตรวจจับ รวบรวมขยะกองใหญ่ ขนขึ้นฝั่งเพื่อคัดแยก และแปรรูปโดยพนักงานจากมูลนิธิเทอร์ราไซเคิล ไทย ซึ่งช่วยให้พนักงานไทยเก็บขยะได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

วิสัยทัศน์ของอาวดี้ในการเป็นผู้นำยนตรกรรมแห่งโลกอนาคตระดับพรีเมียม ความมุ่งมั่นที่ชัดเจนต่อยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นรากฐานสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของอาวดี้ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งกำลังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบภายในปี 2570 โดยวางแผนที่จะนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบในทุกเซกเมนต์ นอกจากนี้ อาวดี้ยังได้ตั้งเป้าหมายในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้สมบูรณ์แบบในระบบ Ecosystem โดยมีความรับผิดชอบต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม เกิดการจัดการที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืนผ่านการตัดสินใจในแต่ละวันได้อย่างไร

ทั้งนี้ มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมอาวดี้ (Audi Environmental Foundation) ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดย AUDI AG ในฐานะบริษัทในเครือและเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนตระหนักในสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และการปกป้องสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้พวกเขามีแนวคิดที่เป็นรูปธรรม สร้างความรู้ ช่วยเหลือสังคมเพื่ออนาคตที่น่าอยู่ และความมุ่งมั่นเริ่มต้นจากระดับที่เล็กที่สุด อาทิ การริเริ่มกิจกรรม “Plogging” การเดินและวิ่งออกกำลังกายแบบรักษ์โลก วิ่งไปเก็บขยะไประหว่างทางก่อนที่จะนำขยะไปทิ้งอย่างเหมาะสม

เกี่ยวกับมูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมอาวดี้ (Audi Environmental Foundation)

มูลนิธิด้านสิ่งแวดล้อมอาวดี้ เป็นผู้สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่ออนาคตที่น่าอยู่ พันธกิจของบริษัทคือการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืน มูลนิธิมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และความพยายามในการปกป้องรากฐานทางธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืช ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดย AUDI AG ในฐานะบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด และเป็นส่วนหนึ่งของงานของบริษัทในการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

เกี่ยวกับมูลนิธิเฟอร์รี่พอร์ช (Ferry Porsche Foundation)

มูลนิธิเฟอร์รี่พอร์ช ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 สนับสนุนและริเริ่มโครงการการกุศลในด้านกิจการสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษาและวิชาการ วัฒนธรรม และการกีฬา เหนือสิ่งอื่นใด มูลนิธิต้องการสนับสนุนเยาวชนผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคม ณ ที่ตั้งของบริษัท ดร.อิง. เอชซี เอฟ. พอร์ช เอจี. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ชื่อของมันมาจาก Ferry Porsche ผู้ก่อตั้งผู้ผลิตรถสปอร์ต Porsche ในปี 1948

 

เกี่ยวกับเอเวอร์เวฟ (everwave)

everwave ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม : เรือเก็บขยะป้องกันไม่ให้ขยะลงสู่มหาสมุทร ปัญญาประดิษฐ์สุดล้ำนี้ช่วยภารกิจทำความสะอาดในการตรวจจับและวิเคราะห์ของเสีย วัสดุที่รวบรวมได้จะถูกรีไซเคิลผ่านกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ สาธารณชนยังได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ตัวอย่างเช่น สตาร์ทอัพใช้เทคโนโลยีนี้ในเซอร์เบีย โรมาเนีย และกัมพูชา เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำสะอาด จนถึงปัจจุบันeverwave ได้รวบรวมขยะจากแม่น้ำมากกว่า 700 ตัน

 

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ