โพลีพลาสติกส์ตั้งเป้านำเรซินเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสยาว PLASTRON (R) มาใช้งานในยานยนต์

  • โดย : PR Autodeft
  • 15 มี.ค. 66
  • 1,592 อ่าน

โพลีพลาสติกส์ กรุ๊ป (Polyplastics Group) ประกาศว่า PLASTRON (R) LFT ซึ่งเป็นเรซินโพลีโพรพีลีน (PP) เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสยาวที่พัฒนาขึ้นใหม่ ได้รับการตั้งเป้าให้นำไปใช้งานกับภาคยานยนต์ เช่น โครงยึดประตู คอนโซลกลาง และแกนที่วางแขน PLASTRON (R) LFT มีความหนาแน่นต่ำกว่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) น้อยกว่าเรซินเสริมแรงใยแก้วแบบสั้นในขณะที่ให้คุณสมบัติเชิงกลเหมือนกัน

เซลลูโลสซึ่งเป็นวัตถุดิบชีวมวลที่กินไม่ได้ซึ่งได้มาจากทรัพยากรอินทรีย์อื่นนอกเหนือจากทรัพยากรฟอสซิล มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ ทำให้คาร์บอนลดลง (ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเมื่อผลิต) และเป็นวัตถุดิบที่ยั่งยืน (ซึ่งสามารถจัดหาได้อย่างยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากทรัพยากรอื่น ๆ เช่น แร่ธาตุจากธรรมชาติ)

 

PLASTRON (R) LFT เป็นเรซินเสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสยาว ซึ่งประกอบด้วยเส้นใยเซลลูโลสที่สร้างขึ้นใหม่โดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายซึ่งแทบไม่ก่อให้เกิดของเสียใด ๆ โพลีพลาสติกส์ใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเส้นใยเซลลูโลสที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าขณะผลิตเมื่อเทียบกับใยแก้วทั่วไป เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำกว่าเรซินโพลีโพรพีลีนที่เสริมด้วยใยแก้วเกือบ 10% การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจึงยังต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณที่เท่ากัน

 

โดยธรรมชาติแล้ว เซลลูโลสจะละลายในตัวทำละลายได้ยากเป็นพิเศษ ทุกวันนี้ เซลลูโลสที่สร้างใหม่ทั่วไปส่วนใหญ่ถูกผลิตขึ้นโดยใช้กระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงเซลลูโลส ตามด้วยการละลายในตัวทำละลายและการปั่น และในที่สุดก็คืนรูปเซลลูโลสดั้งเดิม กระบวนการนี้ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมาก รวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

 

เมื่อเทียบกันแล้ว วิธีตัวทำละลายเกี่ยวข้องกับกระบวนการปิดที่กู้คืนตัวทำละลายได้เกือบ 100% พร้อมกับสร้างขยะน้อยที่สุดและผลิตวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น บริษัทได้รับสิทธิบัตรหลายฉบับทั่วโลกสำหรับเรซินที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลสที่สร้างใหม่ได้ยาวนาน รวมถึงเส้นใยเซลลูโลสด้วยวิธีตัวทำละลาย

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.polyplastics-global.com/en/approach/18.html

 

*PLASTRON (R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท โพลีพลาสติกส์ จำกัด (Polyplastics Co., Ltd.) ในญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ

 

# # # #

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ