Deft scoop : แท็กซี่ ...ปัญหาการเดินทางที่กำลังจะเปลี่ยนไป

ปัญหาที่เรื้อรังมานานของแท็กซี่โจทย์ทางสังคม รือกำลังจะเปลียนไปเมื่อแท็กซี่ยุคใหม่กำลังจะบังเกิด หรือได้เวลารึยังที่กรมขนส่งจะต้องออกมาทำอะำรบ้าง นอกจากนอนกินภาษีรถรับจ้างจากแท็กซี่

All Thai Taxi บริการแท็กซี่รูปแบบใหม่ที่ไม่ปฏิเสธลูกค้า

นครชัยแอร์บริษัทที่ให้บริการรถทัวร์ปรับอากาศส่งผู้โดยสารไปยังจังหวัดต่างๆ เปิดธุรกิจใหม่เพื่อคนในเมืองได้รับความสบายและปลอดภัยกับ All Thai Taxi