กรมขนส่งทางบกเล็ง แหวกแนว เตรียมยกเลิกใช้ ป้ายแดง

  • โดย : Autodeft
  • 14 ก.ค. 58
  • 4,933 อ่าน

กรมการขนส่งทางบก ออกแนวคิดใหม่ยกเลิกใช้ป้ายแดง เหตุรัฐสูญเสียรายได้ และยากต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดอาชญากรรม

 

 

กรมการขนส่งทางบก ออกแนวคิดใหม่ยกเลิกใช้ป้ายแดง เหตุรัฐสูญเสียรายได้ และยากต่อการตรวจสอบเมื่อเกิดอาชญากรรม เผยกำลังพิจารณารวม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และ พ.ร.บ.รถยนต์ เพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กำหนดให้รถที่จะใช้งานบนท้องถนนจะต้องจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปีให้ถูกต้อง แต่ปัจจุบันยังพบว่ามีการนำรถใหม่ป้ายแดง ซึ่งอนุญาตให้สำหรับรถที่ใช้เพื่อการขายหรือเพื่อซ่อม มาใช้งานบนถนนโดยไม่นำรถจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง การกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายและทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากค่าภาษีรถประจำปีแล้ว ยังยากต่อการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหายหรือนำไปก่ออาชญากรรมด้วย

นายธีระพงษ์ กล่าวเสริมว่า “ป้ายแดง” เป็นเครื่องหมายพิเศษที่กรมการขนส่งทางบก ออกให้แก่บริษัทจำหน่ายรถสำหรับใช้ติดรถเพื่อนำไปส่งให้ลูกค้าหรือนำรถไปซ่อมแซมเท่านั้น ซึ่งรถที่ใช้ป้ายดังกล่าวถือเป็นรถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ที่ผ่านมาพบว่ามีการกระทำฝ่าฝืน เช่น ใช้ป้ายแดงเป็นระยะเวลานานโดยมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีรถประจำปี ซึ่งหากนำรถไปก่อเหตุอาชญากรรมเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี หรือการโจรกรรมรถยนต์จะยากต่อการติดตามตรวจสอบได้ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้กฎหมายมีความครอบคลุมและง่ายต่อการบังคับใช้

โดยในระหว่างนี้ กรมการขนส่งทางบกกำลังพิจารณาปรับแก้กฎหมาย เพื่อรวม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ เข้าด้วยกัน รวมถึงมีแนวคิดในการยกเลิกการใช้ป้ายแดงกับรถใหม่ โดยจะหารือร่วมกับบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายถึงแนวทางในการจดทะเบียนรถก่อนให้ ผู้ซื้อนำออกไปใช้

ทั้งนี้ ระหว่างกระบวนการขอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสำเร็จเป็นรูปธรรม กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้ที่ซื้อรถใหม่รีบนำรถมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง สำหรับ การจดทะเบียนรถใหม่ สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 วัน เท่านั้น และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถและเครื่องหมายการเสียภาษี (ป้ายวงกลม) เพื่อนำไปติดที่รถทันที ในวันที่นำรถมาจดทะเบียน เพียงนำหลักฐานการได้มาของรถ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการทำ พ.ร.บ. และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพ ณ กรมการขนส่งทางบกหรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ประสงค์จดทะเบียนรถ

ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ได้กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ใช้รถโดยไม่จดทะเบียนจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ตามมาตรา 6 วรรค 1 ฐานใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยกรมการขนส่งทางบกได้เข้มงวดกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนอย่างเคร่งครัด เพื่อเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรถและป้องกันปัญหาอาชญากรรม
 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com

5 เรื่องน่าสนใจ