สมาคมมะเร็งปอดสหรัฐวิจัยชี้ ควรเก็บเงินอีก 40 บาทจากบรรดาผู้ใช้รถ เหตุเป็นต้นตอบั่นทอนสุขภาพคนอื่น

สมาคมมะเร็งปอดสหรัฐชี้คนใช้รถเป็นตัวก่อมะเร็งเปรยรัฐควรเก็บค่ารักษาสุขภาพคนในสังคมรวมกับภาษีน้ำมันอีก 40 บาท ต่อลิตร

ทุกวันนี้ที่เราใช้รถยนต์บนถนนหนทาง เราอาจจะคิดว่ารถยนต์เหล่านี้อำนวยความสะดวกสบายในการขับขี่ต่างๆมากมาย ในการเดินทาง หากในความสะดวกสบายดังกล่าวที่เราต่างยินดีกับมันอาจจะกำลังทำลายสุขภาพของคนอื่นโดยเฉพาะคนเดินเท้าตามถนน และคนอื่นๆ ในสังคม จนทำให้หน่วยงานสุขภาพในสหรัฐออกไอเดียว่าจะเขาเพิ่มค่าภาษีสุขภาพในน้ำมันทุกลิตรที่รถยนต์ใช้งาน

เรื่องดังกล่าวเดิมขึ้นในแคลิฟอร์เนีย เมื่อทาง สมาคมมะเร็งปอกอเมริกา ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ   National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency (EPA),  และ the California Air Resources Board (CARB) ในการมองถึงปัญหาจากการใช้งานยานพาหนะของคนในสังคม จากการเก็บข้อมูลมายาวนานกว่า  18   เดือน และออกรายงานทที่ชื่อว่า   Road to Clean Air เพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงภัยจากการปล่อยไอเสียของรถยนต์

 

ภายใต้รายงานดังกล่าวที่มีการศึกษาผลกระทบของการใช้รถยนต์ในเมืองเฉพาะพื้นที่แคลิฟอร์เนีย มีการระบุว่า โครงการพยายามทำให้มลภาวะเป็นศูนย์ในรถยนต์จะสหรัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในสังคมและดูแลสภาวะสังคมได้กว่า  7.5   พันล้าน ดอลล่าร์  โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นค่าดูแลสุขภาพถึง   3.8 พันล้านดอลล่าร์ ส่วนอีก   1.5   พันล้านดอลล่าร์ เป็นค่าดูแลสภาวะอากาศที่เสียหายจากการใช้งานรถยนต์ ส่วนที่เหลือเป็นค่าการรักษาความปลอดภัยทางด้านการตัดกำลังพลังงานคิดเป็นเงินกว่า 2.3   พันล้านดอลล่าร์

โดยเพื่อให้เห็นภาพทางสมาคมฯ ได้เปิดเผยวา การใช้รถยนต์ที่ไม่มีการปล่อยมลภาวะนั้นสามารถจะลดการเสียชีวิตของคนในสังคมได้   400   คน ต่อวัน ทำให้เด็กมีสุขภาพดีไปโรงเรียนได้ตามปกติอีก 9,000 คน ตลอดจนคนทำงานยังไม่จำเป็นต้องขาดงานอีกกว่า  29,000 คน  

ทั้งนี้จากการประเมินของทางสมาคมระบุว่า ในรัฐ   10   รัฐที่มีการนำนโยบาย  ZEV   หรือ  Zero Emission Vehicle   มาใช้  จะสามารถช่วยชีวิตคนได้กว่า   2,600   คนต่อปี และเมื่อคิดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพออกมาพบว่าตกเฉลี่ยแล้วแต่ละคนที่ใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับรถยนต์ จะต้องมีค่าใช้จ่ายสุขภาพเพิ่มเติม ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องนำมาใช้กับประชาชน ตกเฉลี่ยแล้วคนละกว่า   1.30  ดอลล่าร์ หรือราวๆ  40   บาท โดยประมาณ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยนโยบายที่ต้องจัดเก็บรวมกับน้ำมัน 

5 เรื่องน่าสนใจ