Mercedes-Benz ประกาศเรียกคืน Vito กว่า 2 พันคัน

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 7 ก.ค. 59
  • 5,486 อ่าน

Mercedes-Benz ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมนี ประกาศเรียกคืนรถรุ่น Vito เพื่อตรวจสอบและแก้ไขระบบเบรกที่น้ำมันอาจรั่วได้

Benz Vito

โดยรุ่นที่ถูกเรียกนั้น จะเป็น Mercedes-Benz Vito ที่วางจำหน่ายในช่วง 1 พฤษภาคม 2558 - 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งคาดว่าอาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างในขั้นตอนการผลิตระบบเบรก จนอาจเกิดน้ำมันเบรกรั่ว ส่งผลให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ ซึ่งการเรียกคืนครั้งนี้มีจำนวน 2,134 คัน โดยจะมีจดหมายแจ้งอย่างเป็นทางการส่งถึงผู้ที่ซื้อเร็วๆนี้ทุกคน

ที่มาข่าว

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ