กระทรวงคมนาคมเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ ยกเลิก Taxi OK

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 8 ส.ค. 62
  • 5,222 อ่าน

กระทรวงคมนาคมเตรียมปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่ใหม่ โดยจะเพิ่มทั้งในส่วนของอัตราระหว่างระยะทาง, อัตราค่ารถติด, อัตราค่าเซอร์ชาร์จจากสนามบิน, อัตราการบรรทุกกระเป๋าเดินทาง รวมทั้งการประกาศยกเลิกการใช้งาน Taxi OK โดยคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้ภายใน 1 เดือน

Taxi

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีการเปิดเผยว่า หลังจากได้มีการหารือกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ที่ต้องการขอเพิ่มในส่วนของค่าโดยสารให้มีความเหมาะสมกับต้นทุนที่มากขึ้น ทำให้ทางกระทรงคมนาคมเตรียมปรับเพิ่มค่าโดยสารให้ใหม่ โดยอัตราเริ่มต้น 1 กิโลเมตรแรกยังคงเอาไว้ที่ 35 บาทเช่นเดิม แต่มีการปรับค่าโดยสารระหว่างการวิ่งเอาไว้ดังนี้

  • ระยะทางเกินกว่า 1 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 10 กิโลเมตรละ 6.50 บาท (เดิม 5.50 บาท)
  • ระยะทางเกินกว่า 10 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 20 กิโลเมตรละ 7 บาท (เดิม 6.50 บาท)
  • ระยะทางเกินกว่า 20 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 40 กิโลเมตรละ 8 บาท (เดิม 7.50 บาท)
  • ระยะทางเกินกว่า 40 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 60 กิโลเมตรละ 8.50 บาท (เดิม 8 บาท)
  • ระยะทางเกินกว่า 60 กิโลเมตรถึงกิโลเมตรที่ 80 กิโลเมตรละ 9 บาท (เดิม 9 บาท)
  • กิโลเมตรที่ 80 เป็นต้นไป คิดกิโลเมตรละ 10.50 บาท (เดิม 10.50 บาท)

ถ้าหากรถแท็กซี่จอดในช่วงรถติด หรือวิ่งในความเร็วไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะคิดค่าโดยสารนาทีละ 3 บาท (เดิม 2 บาท) รวมทั้งการปรับเพิ่มค่าเซอร์ชาร์จ สำหรับการเรียกใช้งานแท็กซี่จากสนามบิน โดยรถขนาดเล็กคิดเพิ่ม 70 บาท (เดิม 50 บาท) และรถแวนขนาดใหญ่คิดเพิ่ม 90 บาท (เดิม 70 บาท) ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมการเก็บค่าบริการยกกระเป๋าเดินทาง โดยกระเป๋าที่มีขนาด 26 นิ้วขึ้นไป 2 ใบแรกไม่คิดค่าบริการ แต่ใบที่ 3 ขึ้นไปคิดใบละ 20 บาท

Taxi

สำหรับกรณีแอพลิเคชั่น Taxi OK ที่มีการบังคับให้แท็กซี่ใหม่ติดระบบ GPS พร้อมกล้องบันทึกภายในรถ และมีการจ่ายค่ารายเดือนสำหรับการเรียกผ่านแอพนั้น ให้ยกเลิกการใช้งานไปก่อน แล้วมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก ไปจัดทำระบบแอพลิเคชั่นพร้อม GPS มาใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งยังขยายอายุการใช้งานแท็กซี่ให้ยาวนานขึ้น จากเดิมใช้งานได้ 9 ปี ก็ขยายให้เป็น 12 ปี แต่ต้องผ่านการตรวจสภาพตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกด้วยทุกปี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แท็กซี่บุคคลธรรมดา สามารถจดทะเบียนเป้น Taxi VIP ได้ จากเดิมสามารถจดทะเบียนได้เฉพาะแท็กซี่ที่จดทะเบียนโดยนิติบุคคลเท่านั้น โดยทั้งหมดนี้ จะมีผลบังคับใช้ให้ทันภายใน 1 เดือน

ข้อมูลข่าวจาก PPTV HD 36

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ