ISUZU Skill Contest 2019 แข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2562

อีซูซุรุกตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย ด้วยการจัดแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศ มุ่งเป้าเพื่อเพิ่มศักยภาพพร้อมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะการบริการให้กับเจ้าหน้าที่ของผู้จำหน่าย รถอีซูซุทั่วประเทศ เพื่อให้พร้อมมอบการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

ISUZU Skill Contest 2018 แข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2561

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการรถยนต์เมืองไทย จัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ” ประจำปี 2561 รอบชิงชนะเลิศ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทั้งส่วนงานขาย และบริการหลังการขาย เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ สร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 5.5 ล้านบาท โดยมีผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ ผู้จำหน่ายอีซูซุใน สปป.ลาว และประเทศกัมพ

ISUZU จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายประจำปี 2560

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดการแข่งขัน “ทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายอีซูซุ” รอบชิงชนะเลิศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่กลุ่มขายและกลุ่มธุรกิจหลังการขายของผู้จำหน่ายอีซูซุ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์ พร้อมยกระดับความพอใจของลูกค้า ซึ่งปีนี้ผู้จำหน่ายอีซูซุใน สปป.ลาว และประเทศกัมพูชาได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นทางการเป็นปีแรกอีกด้วย

ISUZU จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2559

ISUZU ยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ บุคลากร และการบริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดให้จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขายเป็นประจำทุกปี และสำหรับรอบชิงชนะเลิศปี 2559

ISUZU จัดการแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2558

ISUZUจัดแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ISUZU ประจำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อยกระดับงานบริการให้แก่พนักงานทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ มุ่งสู่มาตรฐานการให้บริการระดับสากล

ISUZU Service Skill Contest 2014 งานแข่งขันทักษะบริการเพื่อประชาคม ISUZU

ISUZU จัดแข่งขันทักษะด้านการขายและบริการหลังการขาย ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริมงานบริการให้แก่พนักงาน ISUZU ทั่วประเทศเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า