ชุดโฆษณา “รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ดื่มไม่ขับ ชุด ขอชีวิต

  • โดย : Rattapitch Mongkolkittisup
  • 9 มิ.ย. 58
  • 9,958 อ่าน

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุหลักเกิดมาจากการดื่มแล้วขับ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จึงได้มีการผลิตสื่อในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ชุด "ขอชีวิต" ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ .. ดูแล้วมาร่วมแสดงควมคิดเห็นกันครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ ว่าดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร

สสส.ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ดื่มไม่ขับ ชุด ขอชีวิต

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สาเหตุหลักเกิดมาจากการดื่มแล้วขับ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุ  ขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น จึงได้มีการผลิตสื่อในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ชุด "ขอชีวิต" ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับ .. 

ตอน ขอชีวิต คุณยาย 30 วินาที

ตอน ขอชีวิต ลูก 15 วินาที

ตอน ขอชีวิต นักเรียน 15 วินาที

ดูแล้วมาร่วมแสดงควมคิดเห็นกันครับว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่ ว่าดื่มแล้วขับ นับเป็นฆาตกร

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ