มาเลเซียกำลังพิจารณาห้ามส่งออกแร่ผลิตชิ้นส่วนของรถไฟฟ้า อาจส่งผลต่อราคารถยนต์ไฟฟ้า

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 13 ก.ย. 66
  • 1,516 อ่าน

มาเลเซียกำลังพิจารณาในการสั่งห้ามส่งออกแร่หายากที่เป็นส่วนประกอบในการผลิตแบตเตอรี่, เซมิคอนดักเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในรถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไป

รถไฟฟ้า

นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ได้ทำการกล่าวในรัฐสภาว่า กำลังพิจารณาในการระงับไม่ให้ทำการส่งออกแร่หายาก ที่เป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตแบตเตอรี่, เซมิคอนดักเตอร์ และมอเตอร์ไฟฟ้า ชิ้นส่วนหลักในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไป เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และการสูญเสียแร่สำคัญของประเทศอย่างไม่คุ้มค่า โดยประเทศมาเลเซีย เป็นอีกประเทศที่มีแร่หายากสำรองเอาไว้ประมาณ 30,000 ตัน แต่ก็ยังถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณสำรองของประเทศจีน ที่มีอยู่ประมาณ 44 ล้านตัน แต่ทางนายอันวาร์ อิบราฮิม ก็ยังบอกข้อมูลต่อว่า อุตสาหกรรมแร่หายากในประเทศตัวนี้ ควรจะสร้างรายได้สนับสนับสนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมากถึง 9.5 พันล้านริงกิต (72.6 พันล้านบาท) และสร้างโอกาสในการสร้างการทำงานได้มากกว่า 7,000 ตำแหน่ง ดังนั้นการทำแผนที่โดยละเอียดของแหล่งที่มาของแร่หายากและรูปแบบธุรกิจที่ครอบคลุมที่รวมอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จะได้รับการพัฒนาเพื่อรักษาห่วงโซ่มูลค่าของแร่หายากในประเทศได้อย่างแน่นอน ถ้ามาตรการนี้เกิดขึ้นจริง ก็เป็นไปได้สูงว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้งานแร่หายากนี้เป็นส่วนประกอบ อาจจะมีราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอน

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com