อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 17 ที่จังหวัดเพชรบุรี

  • โดย : สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม
  • 27 ก.ย. 58
  • 4,673 อ่าน

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 17 ณ โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จังหวัดเพชรบุรี

 

 

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 17 ณ โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์  (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “กลุ่ม อีซูซุในประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคม อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ขึ้นเพื่อแก้ปัญหา น้ำดื่มสะอาด ของโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างจริงจังร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และผู้จำหน่ายอีซูซุในพื้นที่ ซึ่งยังคงพบว่ามีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อีกทั้งปัญหาเรื่องสารปนเปื้อนในน้ำเกินมาตรฐานที่จะนำมาบริโภค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในชุมชน

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะจัดสรรการช่วยเหลือตามลำดับความเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำดื่มสะอาด ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างมาก โรงเรียนใช้น้ำเพื่อการอุปโภคจากบ่อน้ำบาดาลเก่าของโรงเรียน ซึ่งเป็นบ่อตื้นมีปริมาณน้ำไม่มากพอ และมีตะกอนสะสมจนเกิดคราบสีน้ำตาลเมื่อวางน้ำทิ้งไว้สักระยะหนี่ง นอกจากนี้ ในส่วนของประปาหมู่บ้านก็มีปริมาณไม่เพียงพอ ต้องซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ทางโครงการฯ จึงยินดีส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 17 ให้แก่โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) แห่งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน  ครู และชุมชน

โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียน 209 คน มีเด็กเล็กอีก 40 คน อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน 16 คน  มีพื้นที่ความรับผิดชอบ  3 หมู่บ้าน รวม 1,000 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพรับจ้าง และเกษตรกร ปลูกพืชล้มลุก มะนาว แตง และกล้วย นักเรียนและคนในชุมชนต้องซื้อน้ำเพื่อใช้ในการบริโภค เนื่องจากน้ำฝนไม่สะอาดเพียงพอ

โครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต"  กลุ่มอีซูซุได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ส่งทีมสนับสนุนลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อดำเนินการสำรวจ และวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจรรวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงอบรมขั้นตอนการดูแลรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์

และนำรายได้ที่งอกเงยกลับมาเป็นค่าบำรุงรักษา เพื่อให้การแก้ปัญหาน้ำดื่มสำเร็จลุล่วงอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท อีกด้วย

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ  ช่วยตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com 

[GALLERY1662]

 

5 เรื่องน่าสนใจ