อีซูซุมุ่งมั่นสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 12

  • โดย : Autodeft
  • 4 ธ.ค. 57
  • 6,493 อ่าน

อีซูซุสานต่อโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” อย่างต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 12 ส่งมอบน้ำดื่มสะอาดแก่โรงเรียนสหกรณ์นิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นสานต่อปณิธานดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ำดื่มในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นแห่งที่ 12 โดยร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต" แก่โรงเรียนสหกรณ์นิคม  อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของครู นักเรียน และประชากรในชุมชน 

นาย ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555  เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 55 ปี  ของการดำเนินธุรกิจอีซูซุในประเทศไทย ด้วยสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ  “อีซูซุ”  เป็นชื่อของแม่น้ำอันมีชื่อเสียงที่ไหลผ่านมหาวิหาร “อิเสะ” อันศักดิ์สิทธิ์ในประเทศญี่ปุ่น และเนื่องจากผลการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่า ยังมีโรงเรียนในประเทศไทยในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอยู่มากถึง 11,600 โรงเรียน และเป็นภาวะที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน 

[IMAGE1]

อีซูซุจึงพร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  โดยตั้งเป้าที่จะส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดให้ได้ปีละ 6 โรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนสหกรณ์นิคมแห่งนี้เป็นแห่งที่ 12  แล้ว  การสานต่อปณิธานที่ตั้งไว้ว่า อีซูซุมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนใดในประเทศไทยที่ประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเหลืออยู่อีกต่อไป ทำให้โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ได้รับการเลือกให้รับรางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014” สาขาการส่งเสริมสุขภาพ หลังจากโครงการได้เริ่มดำเนินการไปเพียงหนึ่งปีเท่านั้น

[IMAGE2]

[IMAGE3]

โรงเรียนสหกรณ์นิคม ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 261 คน ปัจจุบันมีบุคลากรครู 16 คน และมีศูนย์เด็กเล็กก่อนอนุบาลอีก 40 คน  มีแหล่งน้ำใช้จากน้ำบาดาลหมู่บ้าน หรือสระน้ำหลังโรงเรียนซึ่งไม่สะอาดนักเนื่องจากสระน้ำนี้อยู่ในพื้นที่ราบต่ำ ต้องรับน้ำจากตลาดซึ่งอยู่ในที่สูง ชะล้างลงมาตลอดเวลา โรงเรียนไม่มีระบบน้ำดื่มสะอาดเป็นของตนเอง ต้องใช้น้ำบริโภค จาก 2 แหล่งคือ ซื้อน้ำถังจากเอกชนใกล้เคียง และดื่มจากน้ำฝนที่ผ่านเครื่องกรองขนาดเล็ก ซึ่งไม่สะอาดพอ ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค  อีซูซุจึงได้ดำเนินการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร  พร้อมติดตั้งระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะตามโครงการ  "อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต"  เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำดื่มสะอาด  รวมถึงอบรมขั้นตอนการดูแลรักษา และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์  เพื่อลดรายจ่าย และนำรายได้ที่งอกเงยกลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาอีกด้วย

[IMAGE4]

[IMAGE5]

การส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 12 ณ โรงเรียนสหกรณ์นิคม ได้รับการต้อนรับจากครู นักเรียนและคนในชุมชนอย่างดียิ่ง คณะผู้บริหารระดับสูงจากอีซูซุ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยทีมงานผู้เกี่ยวข้อง ต่างได้ร่วมมือลงแรงทาสีอาคารศูนย์ผลิตน้ำดื่ม และบรรจุสิ่งของที่ระลึก พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่น้องๆ เยาวชนกันอย่างแข็งขัน พร้อมกันนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท พร้อมทั้งอุปกรณ์กีฬาแก่เด็กๆในโรงเรียน นอกจากนี้คุณบอย-ปกรณ์ พรีเซ็นเตอร์ใจบุญของอีซูซุยังได้มอบทุนส่วนตัวอีก 30,000 บาทให้แก่โรงเรียนแห่งนี้อีกด้วย 

 

[GALLERY938]

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ