โครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต เดินหน้าส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดแห่งที่ 14

  • โดย : สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม
  • 7 เม.ย. 58
  • 9,710 อ่าน

ตลอดระยะเวลาสองปีของการจักิจกรรม CSR จาก อีซูซุ ในโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนแห่งที่ 14 ที่จังหวัดลำปาง

 

 

 

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งมอบระบบน้ำดื่มสะอาดในโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต ต่อเนื่องเป็นแห่งที่ 14  ณ ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนให้หมดไปจากสังคมไทย

ศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นการรวมโรงเรียนขนาดเล็กสี่แห่งในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตา โรงเรียนบ้านแม่ตาใน โรงเรียนบ้านไฮ และโรงเรียนบ้านปงดอน เปิดสอนในระดับอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีนักเรียน  159 คน  อาจารย์และบุคลากรในโรงเรียน 23 คน  มีพื้นที่ความรับผิดชอบ  5 หมู่บ้าน 1,500 ครัวเรือน มีประชากรประมาณ 5,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกข้าว ข้าวโพด ผักกาด ฐานะค่อนข้างยากจน ศูนย์การเรียนรวมฯ แห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก โรงเรียนใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นในการอุปโภคบริโภค โดยไม่ผ่านกระบวนการกรอง ประชาชนจำนวนมากในพื้นที่ต้องประสบปัญหาโรคนิ่วเนื่องจากน้ำดื่มที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

กลุ่มอีซูซุจึงได้เข้ามาพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียนแห่งนี้ โดยการติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร รวมถึงระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน และครู อาจารย์รวมถึงช่วยเหลือชุมชนรอบข้างให้มีน้ำดื่มสะอาดไว้ใช้ ยิ่งไปกว่านั้น โครงการเพื่อสังคมนี้ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับโรงเรียนในการนำน้ำดื่มสะอาดที่ได้จากระบบออกจำหน่ายให้กับชุมชนอีกด้วย พร้อมกันนี้กลุ่มอีซูซุยังมอบทุนสำหรับการพัฒนาโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

โดย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า การสร้างศูนย์สาธิตการผลิตน้ำดื่มนักเรียนพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลครบวงจร และหอพักน้ำ ตลอดจนการดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบในโครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต นั้นได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 โดยศูนย์การเรียนรวมบ้านแม่ตา จังหวัดลำปางนี้  เป็นโรงเรียนแห่งที่ 14 กลุ่มอีซูซุสามารถประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของประชาชนชาวไทย และได้รับเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรติถึง 3 รางวัล

ทั้งรางวัลระดับนานาชาติ คือ รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2014 หรือรางวัล ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2014 สาขา ส่งเสริมสุขภาพ เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ณ ประเทศสิงคโปร์ รางวัลในประเทศอีก  2 รางวัล ได้แก่ รางวัล “ภาพยนตร์โฆษณาที่สุดแห่งปี” ในงานประกาศรางวัล The Great Awards ซึ่งตัดสินจากคะแนนโหวตของประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

และล่าสุดรางวัล โครงการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแห่งปี ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2015 นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกลุ่มอีซูซุของเราที่โครงการนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศ และระดับนานาชาติ อีซูซุจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับน้ำให้กับโรงเรียนที่เดือดร้อนในจังหวัดต่างๆ  ทั่วประเทศ 

โครงการ อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มอีซูซุภาคภูมิใจ  ช่วยตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ หรือ วิถีอีซูซุ นั่นคือ ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา และพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาเรื่องน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป 

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com

 

[GALLERY1291]

 
 
 

 

5 เรื่องน่าสนใจ