เคาะ 4 เงื่อนไขรถเก่าแลกรถใหม่ 1 แสนคัน เตรียมออกมาใช้งานเร็ว ๆ นี้ ดันยอดรถไฟฟ้า

เปิด 4 เงื่อนไขโครงการใหม่ที่ทางรัฐบาลเตรียมปล่อยออกมาในเร็ว ๆ นี้ในโครงการ "รถเก่าแลกรถใหม่" หวังให้ประชาชนลดใช้งานรถเก่า แล้วเริ่มใช้งานรถยนต์ระบบไฟฟ้าใหม่ หวังลดมลพิษและฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

รถเก่าแลกรถใหม่

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบศ.) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการในโครงการ รถเก่าแลกรถใหม่ จำนวน 1 แสนคันแล้ว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าของรถที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี นำมาแลกซื้อรถใหม่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นแบบ Hybrid, Plug-in Hybrid และรถ EV โดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นในการแลก 4 ข้อดังนี้

1. ประชาชนที่นำรถเก่ามากำจัดจะได้รับส่วนลดภาษีไม่เกิน 1 แสนบาท

2. คูปองส่วนลดในการซื้อรถยนต์ใหม่ จะได้รับการสนับสนุนจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ

3. รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนนำรถยนต์เก่าที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นำมาแลกสิทธิประโยชน์จากรัฐบาล

4. ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคัน

ทั้งนี้มาตรการนี้ยังคงเป็นเพียงข้อหารือเบื้องต้นของกระทรวงอุตสาหกรรม และค่ายรถยนต์เท่านั้น แต่ทางกระทรวงการคลังยังคงไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะวงเงินภาษีที่ประชาชนเสียจริงค่อนข้างน้อย และเงื่อนไขที่ออกมาจริงอาจจะไม่จูงใจประชาชนได้มากเท่าที่ควร ทั้งนีคงต้องรอรัฐบาลเคาะมาตรการสุดท้ายออกมาอีกครั้ง

ข่าวจาก มติชน

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ