โตโยต้าคาดปี 2558 ตลาดรถยนต์เพียง 920,000 คัน มั่นยอดขายกวาด 1 ใน 3 แน่

 • โดย : Autodeft
 • 21 ม.ค. 58
 • 5,107 อ่าน

โตโยต้าคาดตลาดรวมในประเทศปี 2558 ขาย 920,000 คัน ตั้งเป้าการขายโตโยต้า 330,000 คัน ส่วนตลาดรถยนต์ปี 2557 ยอดขายรวม 881,832 คัน ลดลง 33.7%

 

 

โตโยต้าคาดตลาดรวมในประเทศปี 2558 ขาย 920,000 คัน ตั้งเป้าการขายโตโยต้า 330,000 คัน ส่วนตลาดรถยนต์ปี 2557 ยอดขายรวม 881,832 คัน ลดลง 33.7%

 

นาย เคียวอิจิ ทานาดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด           แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2557 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2558
ว่า
“ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2557 มียอดขายอยู่ที่ 881,832 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 33.7% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 26.8% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 41.4%      

[IMAGE1]

หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 3 ต่อจากปี 2556 และ 2555 ถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบทางจิตวิทยาในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงราคาพืชผลการเกษตรทรงตัวในระดับต่ำ ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย ตลอดจนการปรับเข้าสู่สมดุลตามสภาวะปกติของตลาดรถยนต์หลังสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก

 

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2557

 

 ยอดขายปี 2557

เปลี่ยนแปลง      เทียบกับปี 2556

 • ปริมาณการขายรวม

  881,832 คัน

    -33.7%

 • รถยนต์นั่ง

  369,839  คัน

    -41.4%

 • รถเพื่อการพาณิชย์

  511,993  คัน

    -26.8%

 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)

  420,829  คัน

    -28.4%

 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)

  372,182  คัน

    -29.6%

 

โดยโตโยต้ามียอดขาย 327,027 คัน ลดลง 26.6% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 151,763 คัน ลดลง 20.2%       
รถเพื่อการพาณิชย์ 175,264 คัน ลดลง 31.4% และรถกระบะ 1 ตัน
(รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์
164,849 คัน ลดลง 30.4.%

 

 

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2557

 • ปริมาณการขายโตโยต้า                        327,027 คัน     ลดลง     26.6%   ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
 • รถยนต์นั่ง                                           151,763 คัน     ลดลง     20.2.%  ส่วนแบ่งตลาด 41.0%
 • รถเพื่อการพาณิชย์                               175,264 คัน     ลดลง     31.4%    ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)    164,849 คัน     ลดลง     30.4%    ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 144,693 คัน     ลดลง     30.1%    ส่วนแบ่งตลาด 38.9%

 

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 425,730 คัน ลดลง 1.0% คิดเป็นมูลค่า 196,139 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 69,565.07 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 265,704.07 ล้านบาท”

[IMAGE2]

สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ปี 2558 นาย ทานาดะ กล่าวว่า “แนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี 2558 จะเป็นช่วงปรับฐานเพื่อกลับเข้าสู่สภาวะปกติของตลาดควบคู่ไปกับสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวที่สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งหมด 920,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4.3%

 

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2558

 • ปริมาณการขายรวม                                 920,000 คัน             เพิ่มขึ้น   4.3%
 • รถยนต์นั่ง                                                397,200 คัน             เพิ่มขึ้น   7.4%
 • รถเพื่อการพาณิชย์                                   522,800 คัน             เพิ่มขึ้น   2.1%
 • รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง)       427,700 คัน             เพิ่มขึ้น   1.6%
 • รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง)     379,700 คัน             เพิ่มขึ้น   2.0 %

 

โดยโตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 330,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 148,700 คัน ลดลง 2.0% รถเพื่อการพาณิชย์ 181,300 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% และ รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 171,700 คัน เพิ่มขึ้น 4.1%

 

“สำหรับแผนงานปีนี้ โตโยต้า พร้อมผลิตรถยนต์รุ่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ทั้งรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และคาดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถกระตุ้นยอดขาย ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยให้ดีขึ้นที่สำคัญจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะกลายเป็นผู้นำกลุ่มธุรกิจ โตโยต้า ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยการจัดตั้งสำนักงานเขตภูมิภาคแม่น้ำโขงเพื่อดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคนี้ “

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com

5 เรื่องน่าสนใจ