อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์ เส้นทางที่ 6 เฟ้นหายอดนักขับประหยัดน้ำมันลุ้นเงินล้านรอบชิงชนะเลิศ

  • โดย : สุกิจ เลิศธนะแสงธรรม
  • 29 มิ.ย. 58
  • 4,893 อ่าน

อีซูซุยังคงค้นหายอดนักขับประหยัดน้ำมันต่อเนื่องในการแข่งขัน ด้วยเส้นทางที่ 6 เชียงใหม่-ลำปาง-เชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

 

 

อีซูซุยังคงค้นหายอดนักขับประหยัดน้ำมันต่อเนื่องในการแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์”  ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน   เส้นทางสุดท้ายของกิจกรรมนี้ที่ภาคเหนือในเส้นทางที่ 6  เชียงใหม่-ลำปาง-เชียงใหม่ ระยะทางรวม 316.8 กิโลเมตร  โดยนำเทคโนโลยีอัจฉริยะ  “อีซูซุอินไซท์” มาใช้ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในด้านความประหยัดน้ำมันของเครื่องยนต์อีซูซุ ซูเปอร์คอมมอนเรล

คุณปนัดดา เจณณวาสิน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า “การแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์”  ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน  ทั้ง 5 ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับดีมาก มีผู้ทำคะแนนดูจาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์”  ที่มีการประเมินผลการขับขี่ของผู้ใช้รถครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน ช่วงรอบเดินเบา รอบเดินเครื่องยนต์ การเหยียบคันเร่ง และการใช้เบรค ได้เต็ม 100 คะแนน มากมาย

แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้รถอีซูซุมีความเข้าใจและสามาถนำการวิเคราะห์จาก “อีซูซุอินไซท์” เทคโนโลยีอัจฉริยะครั้งแรกในวงการรถยนต์เมืองไทยมาใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้ดีขึ้น  ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น  ซึ่งการตัดสินในการแข่งขันนี้จะช่วยเฟ้นหาผู้ที่สามารถขับรถได้ประหยัดน้ำมันและมีประสิทธิภาพที่สุด  เนื่องจากอีซูซุมุ่งหวังให้ผู้ใช้รถอีซูซุ และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้น้ำมันอย่างคุ้มค่า และการพัฒนาพฤติกรรมในการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”

การแข่งขัน “อีซูซุอินไซท์ บิ๊กแชลเลนจ์” ขับดีๆ... มีลุ้นล้าน  มีการแบ่งกลุ่มรถปิกอัพอีซูซุที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละเส้นทางเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์  2500  ดีดีไอ เทอร์โบ หรือ 2500 ดีดีไอ วีจีเอส เทอร์โบ และ กลุ่มรุ่นเครื่องยนต์ 3000 ดีดีไอ   วีจีเอส เทอร์โบ ซึ่งเกณฑ์การตัดสินจะวัดจากการเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งต้องขับจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดตามเส้นทาง ระยะทางและระยะเวลาตามกำหนด โดยพิจารณาตัดสินจากอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจาก “รายงานการขับขี่อีซูซุอินไซท์” ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ผู้สมัครที่มีผลอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยประหยัดที่สุด  5  อันดับแรกของกลุ่มจะได้รับรางวัลที่ 1 ถึง 5  ตามลำดับ โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสื่อมวลชนเป็นสักขีพยานซึ่งร่วมเดินทางตลอดการแข่งขัน

ผู้ชนะอันดับ 1-5 แต่ละรุ่นในการแข่งขันรอบแรก 6 เส้นทางทั่วประเทศจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า 100,000 บาท 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาทและ 10,000 บาท ตามลำดับ สำหรับผลการแข่งขันในเส้นทางที่ 6 เส้นทาง เชียงใหม่ – ลำปาง – เชียงใหม่ มีดังนี้

รุ่นเครื่องยนต์ 3,000 ซีซี: 

- รางวัลชนะเลิศ: รถหมายเลข 12  คุณนาวา แก้วผ่อง และคุณโชติกา จิตตะยโสธร อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 22.53 กม./ลิตร  ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: รถหมายเลข 15 คุณวิชัย  โฆษิตานนท์ และคุณบุษกร โฆษิตานนท์ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 22.00 กม./ลิตร  ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: รถหมายเลข 01 คุณสาคร  ปัญญาคำ และคุณเกษณี  ศรีนวลคำ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 21.98 กม./ลิตร  ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3: รถหมายเลข 13 คุณเอกพล  ธีรวัตรวาทิน และ คุณวัชรีวรรณ สนธิชัย อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 21.01 กม./ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4: รถหมายเลข 14 คุณสุวัจณ ตันทะรัตน์ และคุณกรกฏ พงษ์ขาว อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 20.61 กม./ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์  100 คะแนน

รุ่นเครื่องยนต์ 2,500 ซีซี:

- รางวัลชนะเลิศ: รถหมายเลข 65  คุณธนเสฏฐ์ เปรมาประยูรวงศา และคุณสายัณห์ สร้อยสุวรรณ์          

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 24.10 กม./ ลิตร  ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1: รถหมายเลข 78 คุณเจริญ  แซ่ลี และคุณภาวิณี แซ่วะ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 23.44 กม./ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2: รถหมายเลข 74 คุณนันทวัฒน์ มูลเรือน และคุณทนงศักดิ์ ชัยเนตร อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 23.32 กม./ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3: รถหมายเลข 55 คุณวิทยา  ศรีพงษ์พิจิตร และคุณฌัชรัตน์ สุคำจันทร์ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 23.06 กม./ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4: รถหมายเลข 80 คุณพิภัชพงค์ ชลวณิชรุ่งเรือง และคุณเกษมศิษฐ์ ฟ้าสุทธิศักดิ์ อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง 22.82 กม./ ลิตร ผลคะแนนอีซูซุอินไซท์ 100 คะแนน

นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งชิงชัยในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 มาร่วมลุ้นกันว่าใครคือผู้คว้าเงินรางวัลนับล้านกลับไป ณ ศูนย์การค้าเมกาบางนา โดยสุดยอดนักขับประหยัดน้ำมันในแต่ละรุ่น  จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า ถึง 1,000,000  บาท  300,000 บาท  200,000 บาท 100,000 บาทและ 50,000 บาทตามลำดับ

 

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com

 

 

[GALLERY1481]

 

5 เรื่องน่าสนใจ