รู้กันให้ชัด ต้องอายุเท่าไหร่ ถึงจะมีใบขับขี่ประเภทไหนได้บ้าง?

การขับขี่รถยนต์หรือขี่รถจักรยานยนต์ในถนนสาธารณะทุกแห่งในประเทศไทย กฎหมายชี้ชัดแบบชัดเจนว่า จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่กันทุกคน แต่เชื่อได้เลยว่า ปัจจุบันนั้น ผู้ใช้งานรถบนถนนตอนนี้ ยังมีอีกกลุ่มใหญ่ที่ไม่มีใบขับขี่กันอยู่ตอนนี้ โดยคิดว่า แค่ใช้งานในระยะทางไม่ไกล ไม่ต้องมีก็ได้ (มั้ง)

สอบใบขับขี่

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การที่กฎหมายบังคับเอาไว้ว่าจะต้องมีใบขับขี่ในการใช้งานขับหรือขี่รถทุกคน เพราะอย่างน้อยเพื่อเป็นการยืนยันว่า คนนั้นได้ผ่านการอบรมเบื้องต้นและผ่านการทดสอบการใช้งานรถยนต์หรือจักรยานยนต์มาแล้ว จึงน่าจะมีสำนึกในการใช้งานถนนร่วมกับคนอื่น ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องควรมีใบขับขี่ทุกครั้ง ในการใช้งานรถบนถนน วันนี้เราจะมาดูกันว่า ใบขับขี่แต่ละประเภท จะต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงจะทำได้บ้าง

จากหน้าเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการออกใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า อายุของผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบขับขี่ ได้นั้น จะระบุเอาไว้ดังนี้

1. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

4. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

5. ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

สอบใบขับขี่

แต่ด้านท้าย ทางกรมการขนส่งทางบกได้ระบุเอาไว้ที่หมายเหตุว่า "แต่ถ้าเป็นผู้ขอใบขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราว สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์" ดังนั้นจึงหมายความว่า ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จะสามารถมีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ได้ แต่จะขี่รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดไม่เกิน 110 ซีซีเท่านั้น ไม่สามารถขี่รถที่มีเครื่องยนต์เกินนี้ได้ (Honda Click 150i ก็ไม่ได้) ดังนั้นผู้ปกครองต้องรับทราบเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายของเยาวชนผู้อยู่ในปกครองได้ครับ

"ขั้นตอนและวิธีการขอใบอนุญาตหรือทำใบขับขี่ใหม่ ไม่ยากอย่างที่คิด"

ต่อใบขับขี่ 2562 ต้องใช้อะไรบ้าง หมดอายุเกินกี่ปีต้องสอบใหม่?

ทำใบขับขี่สากล เรื่องง่ายๆ ไม่นานก็เสร็จแล้ว

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ