NHTSA กำลังทำการทดสอบใช้งานกล้องมองข้าง อาจใช้แทนที่กระจกมองข้างในรถยนต์ใหม่ทุกคัน

ถ้าใครได้ติดตามข่าววงการรถยนต์อยู่เป็นประจำ ก็จะเริ่มเห็นรถยนต์ใหม่บางรุ่นที่เริ่มนำกล้องไปติดตรงกระจกมองข้าง เพื่อใช้งานแทนการใช้กระจกสะท้อนแบบทั่วไปแล้ว ล่าสุดที่สหรัฐฯ ก็กำลังเริ่มทดลองใช้งานกล้องมองข้างแบบนี้เช่นกัน โดยเป็นไปได้ว่าในเร็ว ๆ นี้ อาจจะนำมาใช้แทนเป็นระบบมาตรฐานแทนกระจกแบบเดิม

Lexus ES

องค์กรบริหารความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอเมริกา National Highway Traffic Safety Administration หรือ NHTSA ออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า กำลังวงแผนที่จะทำการวิจัยเรื่องพฤติการขับขี่รถยนต์ และการเปลี่ยนเลนด้วยกระจกมองข้างแบบทั่วไป กับกล้องมองข้างแบบใหม่ ที่ส่งภาพด้านข้างเข้ามาอยู่ในรถแทน ซึ่งถ้าผลการวิจัยออกมาว่า กล้องมองข้างนั้นให้ผลดีมากกว่ากระจกมองข้าง และมีแนวโน้มที่จะช่วยให้การขับขี่รถยนต์ปลอดภัยได้มากขึ้น อาจจะมีการเสนอไปยังรัฐบาลเพื่อให้ออกกฎหมายบังคับให้รถยนต์ใหม่ทุกคัน ต้องมีกล้องมองข้างแทนกระจกมองข้างในอนาคตก็เป็นได้

Audi E-Tron

ปัจจุบันเริ่มมีรถยนต์ใหม่บางรุ่นเริ่มใช้งานกล้องแทนที่กระจกมองข้างแล้ว ทั้ง Lexus ES รถยนต์ใหม่ 2019 ที่เริ่มจำหน่ายในญี่ปุ่นเมื่อปีที่ผ่านมา หรือบนรถยนต์ไฟฟ้า AUDI E-Tron ที่ก็ใช้กล้องมองข้างเช่นกัน

ข้อมูลจาก Cnet

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ Autodeft.com 

5 เรื่องน่าสนใจ