เมืองอ๊อกฟอร์ด ประกาศแบนการใช้งานเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลในปี 2020

  • โดย : พิสน ลีละหุต
  • 14 ต.ค. 60
  • 6,531 อ่าน

ทั่วโลกกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ที่ส่วนใหญ่เกิดมาจากการใช้งานรถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งเบนซินและดีเซล จนทำให้หลายเมืองเริ่มประกาศแผนการห้ามใช้งานเครื่องยนต์ดีเซลในหลายเมืองในอนาคตแล้ว แต่ล่าสุดที่เมืองอ๊อกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เป็นเมืองแรกที่ประกาศห้ามใช้งานทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลในเมืองแล้ว

Oxford

การประกาศครั้งนี้เป็นความเห็นชอบของสภาเมืองอ๊อกฟอร์ด ที่จะห้ามใช้งานเครื่องยนต์แบบสันดาปภายในไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล ตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นไป โดยจะเริ่มต้นที่บางส่วนของตัวเมืองก่อน แล้วจะประกาศห้ามใช้งานทั้งเมืองภายในปี 2035 ทั้งนี้มาจากที่เมืองอ๊อกฟอร์ด มีปัญหาเรื่องที่มี ไนโตรเจน ไดออกไซด์ (NO2) เกินกว่ากำหนด โดยการตรวจพบเมื่อปี 2015 นั้น มีมากเกินกำหนดถึง 152.5% เลยทีเดียว ซึ่งเชื่อว่าการแบนใช้งานเครื่องยนต์แบบสันดาปภายใน จะช่วยให้ลดมลพิษทางอากาศให้ลดลงต่ำกว่าค่ามาตรฐานได้ และชะลดมลพิษได้ 60% ภายในปี 2035

Oxfrod

John Tanner สมาชิกสภาเมืองอ๊อกฟอร์ดบอกว่า "มลพิษทางอากาศในเมือง อยู่ในสภาวะที่เป็นอันตรายต่อพลเมืองของอ๊อกฟอร์ด ดังนั้นมาตรการเร็วที่สุดที่สามารถช่วยลดมลพิษได้ คือการประกาศโซนห้ามปล่อยมลพิษโดยเด็ดขาด ดังนั้นพวกเราทุกคนที่เคยปล่อยมลพิษสู่อากาศด้วยการใช้งานรถที่มีการสันดาปภายในไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือดีเซล ตั้งแต่รัฐบาล, องค์กรท้องถิ่น, บริษัท, ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ต้องช่วยกันรับผิดชอบในการแก้ไขมลพิษในครั้งนี้"

Oxford

สภาเมืองอ๊อกฟอร์ด มีแผนการเริ่มทยอยแบนเป็นระยะ โดยในปี 2020 จะห้ามรถยนต์เบนซินและดีเซล รวมทั้งแท็กซี่, รถบัส จะถูกห้ามใช้งานในบางส่วนของใจกลางเมือง  และจะเริ่มขยายเพิ่มเติมอีกในปี 2025 และ 2030 และจะห้ามใช้งานทั้งเมืองที่อยู่ในเขตการรับผิดชอบของสภาเมืองอ๊อกฟอร์ดในปี 2035 เพื่อให้ตรงกับแผนการห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้งานเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลภายในปี 2040 ของรัฐบาลอังกฤษ ทั้งนี้ทางสภาเมืองอ๊อกฟอร์ด ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล 500,000 ปอนด์ หรือประมาณ 21.9 ล้านบาท ในการติดตั้งจุดชาร์จไฟสำหรับแท็กซี่ไฟฟ้า และอีก 800,000 ปอนด์ หรือประมาณ 35.1 ล้านบาท ให้ติดตั้งจุดชาร์จไฟอีก 100 จุดสำหรับประชาชนทั่วไปทั้งเมือง เพื่อส่งเสริมการใช้งานรถยนต์แบบไร้มลพิษให้มากขึ้นเร็วที่สุด

ข้อมูลจาก Car Advice

ติดตามข่าวสารยานยนต์ รวดเร็วก่อนใคร ได้ที่ Autodeft.com