อัดตูด รถบรรทุก เสี่ยง IIHS รอดยาก...เรื่องจริงที่ไม่หลอก พิสูจน์ โดย IIHS

IIHS เปิดบททดสอบใหม่ จัดการเอาเก๋งอันท้ายรถบรรทุกดู พบ มาเร็วรอดยาก แต่ผู้ผู้ประกอบการขนส่งทำราวเหล็กช่วยได้