ยังฟุบต่อ...ยอดขายรถใหม่ยังร่วงต่อเนื่อง เดือนเมษายนขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1% งานใหญ่ไม่ช่วย

 • โดย : พิสน ลีละหุต
 • 29 พ.ค. 66
 • 1,948 อ่าน

หลังจากย่างก้าวเข้าปี 2566 มา ยังไม่มียอดขายรถยนต์ใหม่เดือนไหนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเลย เช่นเดียวกับเดือนเมษายน ที่ยอดขายยังร่วงอยู่อย่างต่อเนื่อง กับยอดขายรวม 59,530 คัน ลดลง 6.1% ทั้งที่มีงานใหญ่อย่าง Motor Show 2023 มาช่วยก็ตาม

ยอดขายรถ

สถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2566 ชะลอตัวด้วยยอดขาย 59,530 คัน ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ตลาดรถยนต์นั่งมีปริมาณการขาย 20,203  คัน ลดลง 1.4% ในขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีปริมาณการขาย 39,327 คัน ลดลง 8.4% และรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้จำนวน 26,818  คัน ลดลงถึง 20.3%  

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน 2566 ชะลอตัวทุกเซ็กเมนท์ด้วยยอดขาย 59,530 คัน ลดลง 6.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่รถยนต์นั่งชะลอตัวเล็กน้อยที่ 1.4% ด้วยยอดขาย 20,203 คัน ส่วนทางด้านรถเพื่อการพาณิชย์ชะลอตัวเช่นกันที่ 8.4% ด้วยยอดขาย 39,327 คัน ประเด็นหลักที่ทำให้ตลาดรถยนต์ในเดือนนี้ชะลอตัวอยู่ที่ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน ซึ่งลดลงถึง 20.3% ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอการตัดสินใจซื้อของภาคธุรกิจ และภาคประชาชนในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจหลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด ที่มียอดสั่งซื้อรถยนต์ทุกประเภทเข้ามาเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา

ตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคม มีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงของการเลือกตั้ง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการชะลอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งภาคประชาชน และภาคเอกชนต่างเฝ้ารอความชัดเจนในการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลต่อไป

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2566
ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย  59,530 คัน ลดลง 6.1 %

 • อันดับที่ 1 Toyota 19,565 คัน ลดลง 9.8 %
 • อันดับที่ 2 Isuzu 13,336 คัน ลดลง 19.6 %
 • อันดับที่ 3 Honda 6,409  คัน เพิ่มขึ้น 25.5 %

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,203 คัน ลดลง 1.4%

 • อันดับที่ 1 Toyota 7,284 คัน เพิ่มขึ้น 5.5%
 • อันดับที่ 2 Honda 3,783 คัน ลดลง 4.7%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi 1,503 คัน ลดลง 1.7 %

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,327  คัน ลดลง 8.4%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 13,336 คัน ลดลง 19.6.%
 • อันดับที่ 2 Toyota 12,281 คัน ลดลง 16.9%
 • อันดับที่ 3 Ford 2,869 คัน เพิ่มขึ้น 13.4%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 26,818 คัน ลดลง 20.3%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 11,880 คัน ลดลง 23.1%
 • อันดับที่ 2 Toyota 10,249 คัน ลดลง 18.7%
 • อันดับที่ 3 Ford 2,869 คัน เพิ่มขึ้น 13.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,944 คัน Toyota 1,900 คัน - Isuzu 1,676 คัน – Ford 837 คัน – Mitsubishi 438 คัน – Nissan 93 คัน
ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 21,874 คัน ลดลง 24.8%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 10,204 คัน ลดลง 27.9%
 • อันดับที่ 2 Toyota 8,349 คัน ลดลง 19.8%
 • อันดับที่ 3 Ford 2,032 คัน ลดลง 8.1 %

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2566
ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 276,603 คัน ลดลง 6.1%

 • อันดับที่ 1 Toyota 94,686 คัน ลดลง 4.2%
 • อันดับที่ 2 Isuzu 60,495 คัน ลดลง 18.3%
 • อันดับที่ 3 Honda 32,370 คัน เพิ่มขึ้น 5.3%

ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย  97,769 คัน เพิ่มขึ้น 1.6%

 • อันดับที่ 1 Toyota 35,364 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%
 • อันดับที่ 2 Honda 21,569 คัน ลดลง 9.6%
 • อันดับที่ 3 Mitsubishi 6,721 คัน ลดลง 4.5%

ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 178,834  คัน ลดลง 9.9%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 60,495 คัน ลดลง 18.3%
 • อันดับที่ 2 Toyota 59,322 คัน ลดลง 17.1%
 • อันดับที่ 3 Ford 13,909 คัน เพิ่มขึ้น 40.8%

ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*) ปริมาณการขาย 128,290 คัน ลดลง 18.0%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 55,402 คัน ลดลง 19.2%
 • อันดับที่ 2 Toyota 49,536 คัน ลดลง 21.0%
 • อันดับที่ 3 Ford 13,909 คัน   เพิ่มขึ้น 40.8%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 23,171 คัน Toyota 8,633 คัน - Isuzu 7,870 คัน – Ford 4,399 คัน – Mitsubishi 1,830 คัน – Nissan 439 คัน
ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย  105,119 คัน ลดลง 22.5%

 • อันดับที่ 1 Isuzu 47,532 คัน ลดลง 23.8%
 • อันดับที่ 2 Toyota 40,903 คัน ลดลง 22.4%
 • อันดับที่ 3 Ford

ติดตามข่าวสารรถยนต์รวดเร็วก่อนใครได้ที่ AUTODEFT.com

5 เรื่องน่าสนใจ